PRODUCTS

PRODUCTS

KARVEER JAGGERY 900gm
KARVEER DIAMOND JAGGERY 900gm
KARVEER JAGGERY POWDER 500gm
KARVEER JAGGERY CUBE 250gm
KARVEER JAGGERY MODUKE 180gm
KARVEER JAGGERY MODUKE 90gm & 180gm
KARVEER RAISINS 250gm
Jaggery